DEPARTMENT OF COMMERCE

1. Major (Dr.) R. Unnikrishnan M.Com., M.Phil. Ph.D
(Associate Professor)
Sal Manasam, Kalarkode, Atappuzha-3.
Ph : 2266794, 9495930405

2. Dr.T.R. Anilkumar M.Com., M.Phil., Ph.D., MBA
(Associate Professor)
Variom, Thiruvampady, Alappuzha.
Ph : 2262625, 9497335335

3. Captain (Dr.) K.R. Assalatha M.Com., M.Phil., Ph. D. M.Sc (Appl. Psy)
(Associate Professor)
Sal Manasam, Kalarkode, Alappuzha-3.
Ph : 2266794, 9447730405

4. Sri. Krishnan M, M.Com, MBA
(Assistant Professor)
Shiva Sailam, Areeparambu R O., Kottayam.
Ph: 0481 – 2542585, 9447119724

5. Sri. Viheeth Chandra K.S., M.Com, B.Ed, MBA, M.Phil
(Assistant Professor)
Vipin Nivas, Kandampattukonam, Kilimanoor P .O., Trivandrum
Ph : 0470 – 2675447, 9846526622

6. Sri. Prasanth S. Pai., M.Com
(Assistant Professor)
Srivilas, Vishnathrikavu Nagar, House No. 23, Kollam – 691 012
Ph : 9287260085

7. Smt. Priya R., M.Com, MFM, CA (Inter)
(Assistant Professor)
Krishna Vihar, Azad Road, Kaloor, Cochin
Ph : 0484 – 2348917, 9446536514

8. Smt. Sreelekshmi S. Prabhu
(Assistant Professor)
Ushas, Pattathalil House, Thuravoor South P O,Allappuzha,688532
Ph. 9496633988

9. Smt. Aswathy S. M.Com
(Assistant Professor)
Mullackal Mana, Puthuvelly P.O, Kottayam
Ph. 8547437918

10.  Sri. Damu Chandran C.
Thayil House, Kaithavana, Sanatanapuram, Alappuzha
Ph. 8547437918

Add to favorite