DEPARTMENT OF COMMERCE

1. Major (Dr.) R. Unnikrishnan M.Com., M.Phil. Ph.D
(Associate Professor)
Sal Manasam, Kalarkode, Atappuzha-3.
Ph : 2266794, 9495930405

2. Dr.T.R. Anilkumar M.Com., M.Phil., Ph.D., MBA
(Associate Professor)
Variom, Thiruvampady, Alappuzha.
Ph : 2262625, 9497335335

3. Captain (Dr.) K.R. Assalatha M.Com., M.Phil., Ph. D. M.Sc (Appl. Psy)
(Associate Professor)
Sal Manasam, Kalarkode, Alappuzha-3.
Ph : 2266794, 9447730405

4. Sri. Krishnan M, M.Com, MBA
(Assistant Professor)
Shiva Sailam, Areeparambu R O., Kottayam.
Ph: 0481 – 2542585, 9447119724

5. Sri. Viheeth Chandra K.S., M.Com, B.Ed, MBA, M.Phil
(Assistant Professor)
Vipin Nivas, Kandampattukonam, Kilimanoor P .O., Trivandrum
Ph : 0470 – 2675447, 9846526622

6. Sri. Prasanth S. Pai., M.Com
(Assistant Professor)
Srivilas, Vishnathrikavu Nagar, House No. 23, Kollam – 691 012
Ph : 9287260085

7. Smt. Priya R., M.Com, MFM, CA (Inter)
(Assistant Professor)
Krishna Vihar, Azad Road, Kaloor, Cochin
Ph : 0484 – 2348917, 9446536514

8. Smt. Sreelekshmi S. Prabhu
(Assistant Professor)
Ushas, Pattathalil House, Thuravoor South P O,Allappuzha,688532
Ph. 9496633988

9. Smt. Aswathy S. M.Com
(Assistant Professor)
Mullackal Mana, Puthuvelly P.O, Kottayam
Ph. 8547437918

10.  Sri. Damu Chandran C.
Thayil House, Kaithavana, Sanatanapuram, Alappuzha
Ph. 8547437918