Sri. N. Rajeev
Vadakke Palakkal,
Karalakom Ward
Avalookunnu P. O.,
Alappuzha.

Sri. N. Radhakrishnan
Vanmelil Veedu,
Sanathanam Ward,
Alappuzha.