Office Attendants

Sri. Viswanath P.
Harisree,
Pazhaveedu P .O.,
Alappuzha – 688 009
Ph : 9895766912

Sri. Aravind K.M.
“Kailas”,
Madathummurry,
Mullackal,
Alappuzha – 688 011
Ph : 9496332846

Sri. Rajeev Shenai S.
Venu Nivas.,
A.N. Puram,
West Gate,
Alappuzha – 688 011
Ph : 0477-2261344
(R) Mob : 9496112321

Sri. Sachith K.V
Kavundazhath Vittal Kripa,
CMC – 29,
Cherthala – 688 524
Mob :8089220129

Sri. Sajeev S.
Arackalparampil,
Thottuvathala,
Nedumudy P O.,
Alappuzha – 688 508
Mob :9846762636

Sri. Arun Kumar S.
Meenakshi Mandiram,
Pazhaveedu P .O.,
Alappuzha – 688 009
Mob :9961156153

Sri. Sreekanth R.
Mobile: 9447658675

Sri. Vikas
Mobile: 9961114647

Sri. Krishna Bhadran
Mobile: 8086981899